De International Academy voor High Reliability Organizing of kortweg de ‘HRO academy’

De hoofdactiviteit van de International HRO academy is om organisaties te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van High Reliability Organizing (HRO) in de werksituatie. Zij doet dit door cursussen, opleidingen en workshops aan te bieden op het gebied van HRO voor alle lagen in de organisatie, dus zowel voor medewerkers op de werkvloer, als voor het topmanagement.
In al ons aanbod staat de praktijk van alledag centraal, HRO gaat immers over alertheid en werken in het hier en nu. 

Naast het aanbieden van bovenstaande activiteiten houdt de HRO academy zich ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe vormen van organiseren en leren binnen organisaties. Zo zijn wij momenteel bezig met de afronding van een Webbased Action Learning programma (GRAZP) met daaraan gekoppeld een interactieve database op het gebied van HRO (GRIDD).

Onderzoek naar de relatie tussen HRO en andere belangrijke methodieken als bijvoorbeeld Lean vormen een derde terrein waarop de HRO academy actief is.

Een laatste activiteit is het organiseren van netwerkbijeenkomsten en conferenties waar mensen die zich in de dagelijkse praktijk met HRO bezighouden elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen.

Onder het menu aanbod en op de agenda, vindt u al onze activiteiten beschreven.

Welkom en veel succes met uw stappen op weg naar High Reliability!