Eendaagse workshop Niveau 4 leiderschap

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Datum/Data - 05/06/2018
Hele dag

Categorie(ën)


De HRO conferentie 2018 had als thema: ‘Wat is een proactieve veiligheidscultuur’. Naar aanleiding van deze conferentie bieden Apollo13 en de HRO Academy een viertal verdiepende workshops aan rondom thema’s die op de conferentie aan de orde zijn gekomen:

Als eerste workshop staat op de agenda:

Over niveau 4 leiderschap
5 juni 2018,  9.30 -16.30 uur, Utrecht

Niveau 4 op de veiligheidscultuurladder halen en behouden vraagt een specifieke – leiderschapsstijl. In deze verdiepingsworkshop gaan Bert van Dalen en Robert Taen, beiden adviseurs van Apollo13 dieper in op het passende leiderschap bij niveau 4/5 of HRO. Zij maken daarbij o.a. gebruik van de ervaringen en principes van David Marquet (auteur van Turn the ship around). Naast theorie staat vooral ook de praktijk centraal: hoe implementeer je een nieuwe leiderschapsstijl en hoe geef je je leiderschap vorm in de praktijk van alledag?

Voor iedere manager die bezig is met niveau 4 en HRO biedt deze workshop een goede gelegenheid om samen met collega’s kennis op te doen, te oefenen met vaardigheden en ervaringen uit te wisselen.

Programma op hoofdlijnen
In de ochtend staat m.n. de theorie centraal (interactief)

  1. Welkom en kort kennismaking
  2. Over niveau 4: wat zijn de essenties van een niveau 4 cultuur.
  3. Koffie
  4. De essentiële vaardigheden voor het leiderschap op niveau 4.
  5. Introductie principes van David Marquet

    Lunch

  1. Niveau 4 leiderschap: een aantal oefeningen 1
  2. Thee
  3. Niveau 4 leiderschap: een aantal oefeningen 2
  4. Hoe verder in de eigen organisatie: de vervolgstappen
  5. Evaluatie en afsluiting

Locatie:
De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.

Kosten:
De kosten voor de eerste workshop bedragen € 295   (inclusief BTW).

De deelnemers ontvangen het Praktijkboek Mindful Organiseren en het boek: ‘Gooi het roer om’,  van David Marquet.

Inschrijven:
Inschrijven kan via de website van de HRO academy: www.hroacademy.nl/contact.
U kunt zich inschrijven voor de eerste workshop tot uiterlijk 25 mei.

Meer informatie: Bert van Dalen (0627063900) of bert.van.dalen@hroacademy.nl

De andere workshops die in de planning staan en waarover u te zijner tijd meer informatie ontvangt zijn:

September 2018:  Workshop 2. Het meten van cultuur: waar staan wij precies en hoe moeten we verder?
Om te weten waar je naartoe wilt moet je eerst wel weten waar je staat. De afgelopen jaren is door Apollo13 een aantal verschillende instrumenten ontwikkeld die kunnen helpen om te weten waar je staat op de veiligheidscultuurladder of in hoeverre je al aan de HRO kenmerken en condities voldoet. In deze workshop maak je kennis met de verschillende instrumenten en bespreken we hoe je zou kunnen gebruiken.

Oktober 2018: Workshop 3. Het werken aan niveau 4 in projectteams.
In deze verdiepingsworkshop staat het creëren van een niveau 4 veiligheidscultuur binnen tijdelijke projectteams centraal. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe meet je de beginsituatie, welke interventiemogelijkheden zijn er om te gaan groeien, etc.

November 2018: Workshop 4. Leren in een niveau 4 organisatie.
Leren is in een niveau 4 organisatie cruciaal. In deze workshop komen verschillende instrumenten aan bod die helpen om het leervermogen en een blame free leercultuur in je organisatie te versterken.