HRO projectmanagement

HRO projectmanagement: Op weg naar succesvolle projecten

HRO is bij uitstek een benadering die past bij het uitvoeren en managen van grote projecten. Om projecten betrouwbaarder , veiliger en succesvoller te laten verlopen is van belang dat er binnen het projectteam een cultuur wordt gecreëerd waarin men: opereert vanuit één gemeenschappelijk doel , waarin men open en duidelijk met elkaar communiceert, tijd neemt voor reflectie en zwakke signalen serieus neemt. In zo’n cultuur leert men ook van optredende fouten zodat die niet nog een keer worden gemaakt. Samenwerking en de het gevoel dat men met elkaar de klus moet klaren staan centraal.
De korte training ‘Op weg naar succesvolle projecten’ leert u de basis om zo’n cultuur te creëren. In de training komen o.a. aan bod:
Wat zijn de basisprincipes en condities van het op een HRO manier realiseren van projecten ofwel ‘Hoe kunnen we projecten meer ‘mindful’ organiseren’ ?
Hoe kun je werken aan de randvoorwaardelijke condities binnen het projectteam
Hoe kun je ervoor zorgen dat je de cultuur die je wilt hebben, met elkaar vasthoud?

Doelgroep: projectleiders/projectmanagers
Duur: twee dagdelen.