Workshop Blamefree evalueren van incidenten

search-icon

Workshop: Blame free evalueren van incidenten 

Organisaties die beter willen presteren zijn per definitie bezig met leren. Zij willen leren van hun fouten om ze in de toekomst te voorkomen. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren van fouten is dat er een veilige setting wordt gecreëerd waarin men met elkaar blame free van gedachten wisselt. Dat laatste is van essentieel belang. Immers als fouten bespreken vooral gaat over de schuldvraag en direct negatieve gevolgen heeft voor degene die een fout heeft begaan, wordt het leren gefrustreerd. Een tweede mogelijke consequentie is dat toekomstige fouten minder of helemaal niet meer gemeld zullen worden. Hierdoor wordt de kans op incidenten juist groter in plaats van kleiner.

In de workshop Blame free evalueren van incidenten en gebeurtenissen maakt u kennis met  een methodiek om op een blame free wijze van gemaakte fouten of bijna fouten te leren Met een scherpe en systematische analyse kijken we met betrokkenen naar de gebeurtenissen rond een incident, met als enig oogmerk ervan te leren, patronen te ontdekken  et cetera. De methode van blame free evalueren heeft zich al op talloze plekken bewezen.

In de workshop leert u hoe u een blame free evaluatie kunt opzetten en organiseren. U bent na  afloop van de workshop in staat de methodiek in uw eigen organisatie toe te passen.

De workshop wordt zowel in company als via open inschrijving aangeboden.

Bij de in company workshops is het zinvol om te werken met een waar gebeurd incident uit de organisatie. In het voorgesprek zullen we dat samen met de opdrachtgever voorbereiden.

Bij de open workshops wordt gebruik gemaakt van een fictieve casus. Daarnaast vragen we van de deelnemers om een eigen casus te kiezen en die voor te bereiden aan de hand van de instructie die u krijgt toegestuurd bij de  inschrijving.

Doelgroep: Ieder die wil leren hoe hij (met zijn /haar team) een blame free evaluatie kan organiseren rondom incidenten
Duur:           één dagdeel  (3,5 uur)
Kosten:        In company via offerte

Bij open inschrijving bedragen de kosten € 295 per deelnemer

Voor data en locatie zie agenda

Meer informatie:
Bert van Dalen
M: 0627063900
Email: bert.van.dalen@a13c.nl