Netwerkontwikkeling

Netwerkontwikkeling

2012-04-11 13.49.33

Netwerkontwikkeling vormt een belangrijke activiteit van de HRO Academy Nederland. Netwerken bieden mensen de gelegenheid informatie uit te wisselen, met elkaar te spreken over thema’s en vraagstukken waar zij tegenaan lopen met betrekking tot HRO en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

De HRO Academy onderneemt de volgende activiteiten die gericht zijn op Netwerkontwikkeling:

HRO Development Meetings

HRO Development Meetings worden georganiseerd per sector. Ze worden zo mogelijk georganiseerd bij een van de deelnemers op het bedrijf. Het programma van een HRO Development Meeting varieert, maar ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
1. Presentatie en rondleiding bedrijf
2. Korte inleiding over HRO thema
3. Bespreking thema in relatie tot de eigen organisatie
4. Bespreking en discussie rondom vraagstukken van deelnemers.

De bijeenkomsten worden indien mogelijk georganiseerd buiten de filetijden om.
Het is de bedoeling dat deelnemers lid kunnen worden van de HRO Development Meetings binnen hun sector.

Er worden HRO Development Meetings georganiseerd voor de volgende sectoren:
Transport
– Procesindustrie
– Zorg- en welzijn
– Justitie 
– Woningbouw/woningbouwcooperaties

De jaarlijkse HRO conferentie Nederland

De HRO Academy organiseert jaarlijks een conferentie voor een ieder die bezig is met en/of geïnteresseerd is in HRO. Naast een aantal keynote speakers worden er workshops en seminars gegeven door specialisten op het gebied van HRO en/of aanverwante terreinen.

Datum en locatie worden via de agenda bekend gemaakt.

ProHRO network

De HRO Academy heeft sterke relaties met de oprichters en organisatoren van het Europese ProHRO Network. Het ProHRO Network is opgericht in 2012 en bestaat uit professionals die zich bezighouden met HRO in Europa. Jaarlijks organiseert het network een Europese HRO conferentie. De eerste conferentie was in 2012 in Den Haag. De tweede Europese conferentie zal plaatsvinden in november 2013 in Aix-en-Provence. Vertegenwoordigers vanuit de verschillende HRO Academies nemen deel aan de organisatie van de conferenties. De HRO Academy Nederland is vertegenwoordigd in het network door Dr. Bert Slagmolen. www.prohro.com

LinkedIn Groepen

Er zijn verschillende LinkedIn groepen actief op het gebied van HRO:
High Reliability Organising
High Reliability Organizations
proHRO netwerk NL
proHRO network Europe

Wij nodigen u van harte uit om lid te worden.