Wat is HRO?

Wat is HRO?

In 2001 schreven Karl Weick en Kathleen Sutcliffe hun baanbrekende boek ‘Managing the Unexpected. Assuring high performance in an age of complexity‘. In dit boek presenteren zij de resultaten van hun jarenlange onderzoek naar de wijze waarop organisaties die zich niet kunnen permitteren om fouten te maken (denk bijvoorbeeld aan eerste hulp posten, vliegdekschepen, brandweerkorpsen, kerncentrales, de NASA), zich organiseren en er telkens weer in slagen om onverwachte of ongewenste gebeurtenissen op de juiste wijze te managen.

De door hen beschreven organiseerprincipes (vijf kenmerken en vier condities) die deze zogenaamde Hoog Betrouwbare Organisaties (HRO*-organisaties) hanteren, blijken ook zeer nuttig voor andere organisaties, voor projectteams of voor andere groepen die met elkaar prestaties moeten leveren. De sleutel tot succes ligt in het versterken van manieren van kijken, denken, organiseren en handelen van medewerkers, die de collectieve alertheid vergroten. HRO organisaties blijken een hoge mate van veerkracht en vasthoudendheid te ontwikkelen, waardoor zij in staat zijn beter om te gaan met ongewenste en onverwachte gebeurtenissen. Daardoor presteren zij beter en laten zij een hoge mate van betrouwbaarheid zien.

KW2          KS2
prof. dr. Karl E. Weick      prof. dr. Kathleen M. Sucliffe

*) HRO in de literatuur
In de literatuur wordt het begrip HRO als werkwoord gebruikt, maar ook als zelfstandig naamwoord. Wij gebruiken het begrip in de eerste plaats vooral als werkwoord: HRO staat voor High Reliability Organizing. High Reliability Organizing wordt ook wel Mindful Organizing  genoemd (of in het Nederlands “bewust organiseren”). Wij gebruiken de term HRO dus om het proces van organiseren aan te geven. Onder een HRO organisatie verstaan wij organisaties die zich deze wijze van organiseren hebben eigen gemaakt. Om deze verwarring te voorkomen, wordt er de laatste tijd ook wel gesproken over High Reliability Seeking en High Reliability Seeking Organizations (HRS organizations)