Condities voor HRO

Condities voor HRO

De regels en kenmerken toepassen in de praktijk is niet eenvoudig en vanzelfsprekend. Daarvoor moet je met elkaar oefenen, maar ook werken aan de fundamenten van de onderlinge samenwerking. Wij noemen dat de condities voor het realiseren van een HRO organisatie. De belangrijkste zijn:

  1. Het hebben van een geïnformeerde cultuur. Hoe zorg je ervoor dat managers en medewerkers elkaar  uit zichzelf  op te hoogte houden van zaken die voor het presteren van de organisatie van belang zijn?
  2. Het hebben van gemeenschappelijke referenties. Hoe kun je bevorderen dat iedereen, ook over de grenzen van de organisatie, met elkaar in gesprek blijft over de vraag ‘ Wat willen we samen bereiken?’.
  3. Zorgen voor redundantie. Hoe kunnen betrokkenen zich er bij voortduring van bewust zijn dat er meerdere wegen naar Rome leiden en van de wijze waarop ze deze kunnen benutten?
  4. Relaties centraal. Hoe zorgen we ervoor dat relaties tussen medewerkers en afdelingen/partijen een gemeenschappelijk aandachtspunt zijn en anonimiteit en afstandelijkheid als een potentieel gevaar zien?

Door concreet en gezamenlijk aan deze kenmerken en condities te werken, komen organisaties tot hogere prestaties. Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet. In de praktijk vallen organisaties snel weer terug in oude routines, oude opvattingen en oud gedrag.