Kenmerken van HRO

foto's filmrol 155

Kenmerken van HRO

HRO heeft een aantal belangrijke kenmerken:

  1. Medewerkers van een HRO organisatie hebben een sterke focus op fouten en bijna fouten. Men is altijd bezig met het zoeken naar zwakke signalen en neemt die zwakke signalen echt serieus.
  2. Niet simplificeren; waarmee wordt voorkomen dat te simpele of te eenvoudige conclusies het beeld gaan bepalen. Je kunt tijd winnen door medewerkers de ruimte te geven hun beeld van de gebeurtenissen te geven en gezamenlijk oude en hinderlijke opvattingen en veronderstellingen op te ruimen.
  3. Iedereen is gecommitteerd aan het operationele proces. Iedereen verbindt zijn denken en doen aan het  operationele proces en kent dat proces ook daadwerkelijk.
  4. Men laat veerkracht en vasthoudendheid zien. Er wordt geoefend en geleerd om je vooraf op situaties voor te bereiden, die niet vaak voorkomen maar wel heel belangrijk zijn voor een maximale performance.
  5. Er is respect voor expertise. Mensen die het beste de lokale situatie en spelers kennen en/of de meeste expertise hebben, krijgen maximale ruimte om snel en alert op onverwachte ontwikkelingen in te spelen.