Relatie met andere methodes

HRO in relatie met andere methodes

2012-04-18 16.02.51

Regelmatig krijgen wij vragen over de relatie van HRO met andere methoden en praktijken.
‘Waar sluit HRO aan en waar is HRO echt anders?’
‘Wat kunnen we van HRO meer verwachten dan van ….?’
Als HRO Academy zijn wij bij voortduring met dit soort vragen bezig. Zo hebben wij recentelijk een workshop gehouden samen met een Lean Consultancy firma om met elkaar en samen met klanten in gesprek te komen en te kijken waar Lean en HRO elkaar zouden kunnen aanvullen en versterken. Lean richt zich op het verbeteren van processen in organisaties zodat zo min mogelijk tijd en energie verloren gaat aan zaken die niet direct met de productie (Lean noemt dat Klantwaarde) te maken hebben. Het gaat dus om slimmer, effectiever en efficiënter organiseren. Lean gaat niet over medewerkers, de interactie tussen medewerkers en de organisatiecultuur. Deze non-technical skills zijn, zo hebben wij ervaren, zijn echter wel van groot belang voor het succes van een onderneming. In industriële en productieomgevingen hebben deze niet-technische-vaardigheden grote invloed op veiligheid, betrouwbaarheid en het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen. Naast Lean, en de meer ook statistisch georiënteerde Six sigma-methode zijn er andere methodieken die gericht zijn op een betere performance. Zo heeft Andre de Waal op basis van enige honderden wetenschappelijk onderzoeken 5 bepalende factoren voor succesvolle ondernemingen inzichtelijk gemaakt: de kwaliteit van het management, de kwaliteit van medewerkers,de lange termijngerichtheid, de focus op actie en de continue verbetering. De Waal noemt de organisaties die hieraan voldoen HPO (High Performance Organizations). HPO gaat echter niet in op niet-technische vaardigheden van medewerkers, niet op communicatie en niet op de organisatiecultuur. HRO richt zich nu juist wel op de manier waarop je verbeteringen tot stand kan brengen in de performance (de ‘Hoe-vraag’). In die zin is HRO een vervolg en verdere uitwerking van het HPO-denken van de Waal. Een andere veel genoemde kreet is Resilience Engineering. Hierbij gaat het met name om de veerkracht die nodig is om na een ramp zo snel mogelijk weer in control te zijn. Naarmate er meer tijd verstrijkt totdat de organisatie zich weer herpakt heeft zijn de kosten hoger. Resilience, veerkracht, maakt ook deel uit van het HRO-gedachtegoed. In essentie richt Resilience Engineering zich op het adequaat handelen na een ramp of onverwachte gebeurtenis. HRO heeft haar focus meer op gedrag van mensen in organisaties dat er enerzijds toe leidt dat onverwachte gebeurtenissen steeds minder zullen voorkomen en anderzijds dat het vermogen van de organisatie om adequaat om te gaan met zo’n  onverwachte gebeurtenis toeneemt.

Het bespreken van HRO en andere methodieken vindt plaats in onze specialistische Workshops. Raadpleeg daarvoor onze agenda.

Overigens zullen wij in ons in-company aanbod altijd kijken naar waar HRO raakt aan reeds door u geïmplementeerde methodieken en modellen. Wij vinden dat van groot belang omdat medewerkers anders door de bomen het bos niet meer zien.