Workshop De controlkramp voorbij Risicomanagement 3.0

Risicomanagement met behulp van analyses, risicosessies, checklijsten en procedures heeft de laatste jaren een sterke toevlucht toegenomen. Tegelijkertijd zien we dat de motivatie van mensen om hier mee bezig te zijn na verloop van tijd ook weer afneemt. Bovendien dit gaat het altijd over bekende risico’s, terwijl we weten dat juist de onbekende of onverwachte risico’s vaak voorkomen. Om naar hogere niveaus van betrouwbaarheid, veiligheid en veerkracht te komen, zal de focus moeten verschuiven van controle, systemen en procedures naar gedrag en interactie van mensen. Maar wat betekent dat en hoe kan u hier direct mee aan de slag?
In deze workshop geven we u een beeld van hoe het ‘nieuwe’ risicomanagement eruit kan zien. Meer informatie vindt u hier: Infoblad Workshop De controlkramp voorbij